Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

warkocz
4802 ab8a 500
Reposted fromPoranny Poranny viasidning sidning
warkocz
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasidning sidning
warkocz
8464 bd2b 500

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny viasidning sidning
warkocz
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viasidning sidning
warkocz
9855 d243
Reposted from4777727772 4777727772 viasidning sidning
warkocz
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasidning sidning
6207 c6c9
Reposted fromkattrina kattrina viasidning sidning
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasidning sidning
warkocz
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viasidning sidning
warkocz
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viasidning sidning
warkocz
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viasidning sidning
warkocz
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viasidning sidning
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasidning sidning
warkocz
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viasidning sidning
warkocz
8757 49c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasidning sidning
warkocz
9274 01b6
Reposted frommisza misza viasidning sidning
warkocz
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasidning sidning
warkocz
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
warkocz
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viasidning sidning
warkocz
8197 7bf6
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasidning sidning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl