Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

warkocz
8197 7bf6
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasidning sidning
warkocz
8579 7456 500
M. Wicha 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasidning sidning
warkocz
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasidning sidning
warkocz
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viasidning sidning
warkocz
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viasidning sidning
warkocz
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasidning sidning
warkocz
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viasidning sidning
warkocz
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viasidning sidning
warkocz
6292 1ceb 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viasidning sidning
warkocz
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasidning sidning
warkocz

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
warkocz
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viasidning sidning
warkocz
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasidning sidning
8211 a41f 500

vanillla-latte:

reblog to heal a person

Reposted fromscarletsailor scarletsailor viasidning sidning
warkocz
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viasidning sidning
warkocz
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viasidning sidning
warkocz
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viasidning sidning

June 02 2019

warkocz
3913 5536 500
Reposted fromfreshfamous freshfamous vialuckyloser luckyloser
warkocz
5903 1e89 500
Reposted fromkudlaty kudlaty vialuckyloser luckyloser
warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl