Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

warkocz
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
warkocz
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
warkocz
warkocz

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

warkocz
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
warkocz
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2844 73c7
Reposted fromtron tron viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
warkocz
4843 f36d
Reposted fromwit wit viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4725 14fd 500

imyourcherrybomb:

VOGUE ITALIA JANUARY 1994
linda & kyle 
photographer: steven meisel

Reposted fromLittleJack LittleJack viadecay decay
warkocz
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapikkumyy pikkumyy
warkocz
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viapikkumyy pikkumyy
warkocz
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viapikkumyy pikkumyy
warkocz
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
warkocz
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
warkocz
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
warkocz
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
warkocz
5667 1bdd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl