Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

8502 40e9 500
Reposted fromtaborri taborri viacorazblizej corazblizej
warkocz
7780 08c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla
warkocz
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viablacknail blacknail
warkocz
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viajoannna joannna
warkocz
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viajoannna joannna
warkocz
warkocz
0961 0cec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
warkocz
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viajoannna joannna
warkocz
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahope24 hope24
warkocz
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahope24 hope24
warkocz
warkocz
warkocz
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
warkocz
6818 81a3
Reposted fromGodislove Godislove viaxnajczax xnajczax
1085 f652
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxnajczax xnajczax
warkocz
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaxnajczax xnajczax
warkocz
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
warkocz
6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka viafragles fragles
warkocz
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
warkocz
5346 3e52 500
Martyna Wojciechowska w odpowiedzi na sytuację polityczną w Polsce
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl