Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

warkocz
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianezavisan nezavisan
warkocz
0743 09aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianezavisan nezavisan
warkocz
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
warkocz
warkocz
warkocz
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot vianezavisan nezavisan
warkocz
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
warkocz
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds vianezavisan nezavisan
4491 98e9 500
Reposted fromidiod idiod vianezavisan nezavisan
warkocz
4335 b451
warkocz
0069 a678 500
Reposted fromclarice clarice vianezavisan nezavisan
3249 bd6f 500

waywardequestrian:

2dtraditionalanimation:

Simon Otto

good horse animations are so hard to come by. this set is beautiful <3

Reposted from96kyirah 96kyirah vianezavisan nezavisan

April 17 2017

warkocz
4924 1ba3
Reposted frombirke birke
warkocz
4928 3392 500
Reposted frombirke birke
warkocz
4965 6aeb
Reposted frombirke birke
warkocz
Reposted frombluuu bluuu viabirke birke
warkocz
0152 350d 500
Reposted fromhagis hagis viabirke birke
9441 c19a 500

Fairford Mill, England (by Nigel Musgrove)

7054 9515 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viabirke birke
1968 2d5e

scutellatebooted:

k-eke:

Nyoooooooooooooooooooooooooooum :3

Lazy polar bear !!

@ladyzolstice

Reposted fromlordminx lordminx viabirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl