Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

warkocz
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viazupson zupson
warkocz
2698 e08f 500
Reposted fromsavatage savatage viazupson zupson
warkocz
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viazupson zupson
warkocz
warkocz
3764 5a3c
warkocz
3631 8a85 500
warkocz
warkocz
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
warkocz
3308 3a02
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
warkocz
warkocz
Reposted fromFlau Flau viarurky rurky
warkocz
warkocz
3065 7f9d
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viarurky rurky
warkocz
6993 ac39 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viarurky rurky
9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous via4777727772 4777727772
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous viarurky rurky
warkocz
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
warkocz
4020 9af0 500
Reposted fromteijakool teijakool viarurky rurky
warkocz
6721 5405 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viarurky rurky
warkocz
1125 6a5c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl