Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

warkocz
warkocz
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
warkocz
Już nie porusza mojego serca to, co o mnie mówisz. Nie rozszerza moich źrenic, tak jak kiedyś. Słyszałam na swój temat już chyba wszystko, co możliwe. Prawdę i nieprawdę. Piękne słowa i te zbrukane błotem nienawiści. Wiem, że dla niektórych ludzi będę zawsze wyjątkowo niedoskonała, a dla innych - bez względu na wszystko - doskonale wyjątkowa.
— Aleksandra Steć
warkocz
warkocz

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
warkocz
Są sytuacje, w których kobiece serce potrzebuje pomocy męskiego rozsądku, by świat wokół nie rozpadł się w drobny mak.
— Anna J. Szepielak
warkocz
warkocz
warkocz
0888 bd7b 500

March 02 2019

warkocz
3403 3f78 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
warkocz
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viaTypowoNegatywny TypowoNegatywny
warkocz
Najtrudniej jest udaremnić samobójstwo popełniane stopniowo przez większość życia.

February 21 2019

warkocz
1124 de83 500
Reposted fromsavatage savatage viapressanybeton pressanybeton
warkocz
1194 560f 500
Reposted fromsavatage savatage viapressanybeton pressanybeton
warkocz
1290 1d44 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapressanybeton pressanybeton
warkocz
0444 becc
Reposted fromxanth xanth viapressanybeton pressanybeton
warkocz
warkocz
8332 2520
Reposted fromtichga tichga viapressanybeton pressanybeton
warkocz
0840 3d5d 500
Reposted fromfungi fungi viapressanybeton pressanybeton
warkocz
1361 ad17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl