Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

warkocz
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaswidron swidron
warkocz
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaswidron swidron
warkocz
9286 29ac
Reposted fromretro-girl retro-girl viaswidron swidron
warkocz
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaswidron swidron
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viaswidron swidron
warkocz
5823 8205
Reposted fromTenSigis TenSigis viaswidron swidron
6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaswidron swidron
warkocz
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viaswidron swidron
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaswidron swidron
warkocz
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaswidron swidron
0644 3600
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaswidron swidron
warkocz
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
warkocz
5082 8cf1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaswidron swidron
warkocz
1154 871c
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaswidron swidron
warkocz
1035 e9e5
Reposted fromEkran Ekran viaswidron swidron
1852 e30d
Reposted fromalicepop alicepop viaswidron swidron
warkocz
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viaswidron swidron
warkocz
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaswidron swidron
warkocz
3189 641b
Reposted fromoutline outline viaswidron swidron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl