Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

warkocz
5928 f228 500
Reposted fromSEEiK SEEiK
warkocz
6668 fd21 500
Reposted fromvs vs viagitarowaaaA gitarowaaaA
8957 42d0
Reposted fromkniepuder kniepuder viagitarowaaaA gitarowaaaA
warkocz
6334 f008 500
warkocz
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viabluejane bluejane
1624 b9c8
Reposted fromcaledscratch caledscratch viabluejane bluejane
warkocz
Patrzę na świat, oczyma duszy.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
warkocz
warkocz
warkocz
0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski vialaparisienne laparisienne
warkocz
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
warkocz
warkocz
8399 3819 500
3192 7206
5856 65ff 500
Reposted fromidiod idiod viapressanybeton pressanybeton
warkocz
7726 d0fe 500
warkocz
6135 4ee8 500
Reposted fromfungi fungi viapressanybeton pressanybeton
warkocz
warkocz
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viapressanybeton pressanybeton
warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl