Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

warkocz
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viamruugaa mruugaa
warkocz
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viamruugaa mruugaa
warkocz
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamruugaa mruugaa
warkocz
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viamruugaa mruugaa
warkocz
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viamruugaa mruugaa
warkocz
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamruugaa mruugaa
warkocz
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamruugaa mruugaa
warkocz
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viamruugaa mruugaa
warkocz
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
warkocz
bardzo żałuję, że niektórym osobom pokazałam zupę...
— 22:35
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamruugaa mruugaa
warkocz
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viamruugaa mruugaa
warkocz
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viamruugaa mruugaa
warkocz
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamruugaa mruugaa
warkocz
5065 24e1
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamruugaa mruugaa
warkocz
1903 f464
Reposted fromrol rol viamruugaa mruugaa
7992 276d
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viamruugaa mruugaa
warkocz
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viamruugaa mruugaa
warkocz
5531 f646
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamruugaa mruugaa
warkocz
3221 86be
Reposted fromseverine severine viamruugaa mruugaa
warkocz
Niechaj Bóg ma w swej opiece człowieka, który Cię naprawdę pokocha. Złamiesz mu serce, śliczna moja, okrutna, psotna kotko, która tak jest nieuważna i pewna siebie, że nie stara się nawet osłaniać swoich pazurków.
— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl