Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

4700 8645 500
warkocz
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viashake shake
warkocz
4899 1024
warkocz
warkocz
warkocz
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
warkocz
warkocz
Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, Twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów.
— Thema Davis
warkocz
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
warkocz
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
warkocz
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8679 9bb5
Reposted fromcrosslab crosslab viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
warkocz
9965 3450
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viarurky rurky
warkocz
3750 8c76
warkocz
6656 ce34
Reposted fromEtnigos Etnigos viapressanybeton pressanybeton
warkocz
Deamon by Antonio J. Manzanedo
Reposted fromcorvax corvax viamolotovcupcake molotovcupcake
warkocz
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
warkocz
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
warkocz
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl